Địa điểm: Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật, 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, HCM