LINH TRỊNH

"Dạy Tức Là Học Hai Lần" - G-Guibe

trịnh thị thùy linh

  • Vai trò: Giảng Viên

  • Kinh nghiệm thực chiến

17 năm hoạt động trong lĩnh vực tiêu dùng truyền thống cho 3 công ty đa quốc gia: Abbott/ Coca Cola/ Loreal VN với vị trí Sales Leader

Tư vấn tài chính-tư vấn bảo hiểm cho Tập Đoàn Bảo Hiểm Nhân Thọ Hoa Kỳ -Chubb Life VN với vị trí Quản Lý Kinh Doanh Cấp Cao

Cộng tác tư vấn, thiết lập nền tảng cho các công ty khởi nghiệp, kinh doanh mảng thương mại tiêu dùng/dịch vụ

Cộng tác huấn luyện,đào tạo cho các doanh nghiệp, trợ giảng cho các trường Cao Đẳng, Đại Học, các trung tâm giáo dục

  • Chuyên môn

Chuyên đào tạo, phát triển kỹ năng

• Là người truyền cảm hứng tốt cho học viên

  • Ước mơ và mục tiêu

• Đào tạo và phát triển con người, các bạn trẻ Việt Nam

• Sử dụng đòn bẩy công nghệ 4.0 chung tay xây dựng cộng đồng hội nhập Công Dân Toàn Cầu

  • Các thương hiệu đã tham gia vận hành

Abbott, Coca-Cola, L’Oreal VN, Australis, Oil Garden, Innoxa, The Simple Market, The Body Shop, Chubb Life VN.

  • Các đối tác đã đồng hành

Công ty Trí Lộc, Cty Golden Bay VN, Công ty LTP Global Vina, Công ty Hasaki Beauty and Spa, NK Spa & Clinic

  • Các đơn vị đã học tập để cập nhật nâng cao Kiến Thức, Giá Trị Cá Nhân:

Action Coach CBD, TGM Group, Onnet, ENS, DVL Edu