MẪN NHi

Nguyễn thị thanh huyền

  • Vai trò: Trợ giảng

  • Sinh viên tại FPT Polytechnic Hồ Chí Minh chuyên ngành Digital Marketing

  • Kỹ năng: Xây dựng nội dung cho Fanpage. Thiết kế Website/Landing page. Chạy quảng cáo FaceBook

  • Mục tiêu với công việc: Mong muốn đồng hành và hỗ trợ các bạn trẻ tiếp cận gần hơn và hiểu hơn về Digital Marketing