QUANG NGUYỄN

NGUyễn QUỐC qUANG

Các lĩnh vực chính gồm: Wordpress web development / Cloud VPS Server / Search engine optimization / chatbot development / Expert Digital Marketing Trainer

  • Founder at Thắt lưng nam Ngọc Quang (https://thatlungnam.com.vn/)

  • Former Technical Consultant at Holcim Vietnam

  • Tốt nghiệp Bách Khoa Hồ Chí Minh

Giảng viên - trợ giảng khóa học digital marketing